שירותים
 

:הערכות שמאי לנכסים

בתי מגורים ודירות

משקים חקלאיים

נחלות במושבים

משרדים ובנייני הייטק

מרכזים מסחריים

תחנות דלק

חניונים

טבלאות איזון והקצאה

קרקעות חקלאיות 

חוות טיפוליות

שיוויון תמורות

התחדשות עירונית

פרוייקטים
 

בקרה שמאית למע"צ

בחינה שמאית רפרצלציה

פגיעה במקרקעין שלא מהפקעה

שומה בגין הפקעה

נכסי דיור ממשלתי

האפטרופוס הכלליshu

הכנת תכנית בנין ערים

 

לקוחות

משקים חקלאיים 

משרדי עורכי דין

מינהל בתי המשפט

השגות לרשות מקרקעי ישראל

היטלי השבחה

עמידרע

רשויות מוסדיים

 

 

© 2023 by  Ben Gal . Proudly created with Wix.com